Home

In 1960 werd Video-, Foto en Digiclub Close Up Sint-Niklaas opgericht als filmclub om amateurciniasten te helpen met het uitbreiden van hun hobby met de gedachte "Samen is er meer mogelijk dan alleen".


Later kwam daar het maken van diareeksen mee aan bod en een tiental jaar geleden, met de stijgende populariteit van de digitale fotografie, is de afdeling foto erbij gekomen.

Het maken van diareeksen werd intussen vervangen door digireeksen of AV-reeksen.


Onze avonden gaan elke maandag door in ons eigen, gezellige clublokaal. Elke week komt afwisselend voor foto/digi of video aan bod, waarbij er gewerkt wordt rond bepaalde thema's.

Daarvoor nodigen we regelmatig kwaliteitsbegeleiders uit en worden er korte workshops gegeven.


Naast het clubleven worden er ook nevenactiviteiten georganiseerd zoals (foto/film) uitstappen, het clubfeest, een BBQ, kerstfeest... 


Heeft u interesse en wil u eens een kijkje komen nemen?

Kom langs op een van onze clubavonden en wij geven u graag meer inlichtingen.

Voor meer informatie kan je contact nemen met een van onze bestuursleden.

Copyright © Alle rechten voorbehouden